Förhandla: agere rem, de re; deliberare, disceptare de re; saken f-des mellan generalerne res inter duces, in ducum consilio acta est (jfr Underhandla); f. med folket (om föredraganden) agere cum populo, cum plebe (C.).

  1. (Kommentar) Sven Lundström stryker "rem".
  2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!