Förhandling: deliberatio (långa f-r longae deliberationes); disceptatio; consultatio; f-r ss. hållna acta (acta senatus, populi – senatens, folkförsamlingens – publicare, Su.); saken var föremål för f-r i senaten res in senatu acta est; domstols, senats f-r disceptationes judiciorum et deliberationum, C. de Or. I. § 22.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!