Förgäta: oblivisci; oblivioni dare, tradere alqd; immemorem esse (af likgiltighet); kan ock en moder f. sitt barn an possit femina partus sui (quem tulerit et pepererit, ejus) immemor esse?; han hade f-it att stänga dörren januam claudere oblitus erat (Ter.); förgät ej mig noli mei oblivisci; mei memor vive (conjugii nostri memor vive, Su. Aug.); Naevius, Plautus, Terentius ej att förgäta N., Pl., T. denique; (se vidare Glömma).

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!