Förhasta sig: nimis festinare; praefestinare (L.); festinatione efferri, auferri; nimis festinanter (temere, inconsiderate) facere alqd (f. sig med ngt); ruere, praecipitem ferri in agendo; f. dig icke noli festinare (festina lente), temere agere; icke f. sig tempus ad cogitandum sumere; omnia considerate agere.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!