Förhindra: impedire, prohibere alqd; f. orätt injuriam prohibere, propulsare, defendere ab alqo; (jfr Hindra).

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!