Ungdom:

  1. 1. i abstr. men.: adolescentia (= ungdomstid, ynglingaår); juventus (ungdomstid och ungdomskraft – eae res, quae juventute geruntur et viribus, C. de Sen. § 15); iniens aetas; florens, integra, viridis aetas; i u-n prima, ineunte aetate; ineunte adolescentia (i början af u-n, C. de Off. I. 117); i min u. me adolescente l. i satser, der ”jag” förekommer i appositionsställning till detta, adolescens, -tis o. s. v. (philosophiae multum adolescens discendi causa temporis tribui, l. c. II. 4); allt från u-n a prima aetate; ab adolescentia (C. de Sen. § 74); förlåta ngn ngt för hans u-s skull adolescentiae alicujus veniam dare, ignoscere; u. och visdom följas ej åt adolescentiae non comitatur sapientia; temeritas est florentis aetatis (prudentia senescentis, l. c. 20; ineunte adolescentia maxima est imbecillitas consilii, C. de Off. I. § 118; rara est in adolescente prudentia); i blomman af u-n in ipso flore aetatis; u-n är lifvets vår ver adolescentiam significat; a. tanquam ver aetatis est; njuta sin u. flore aetatis frui.
  2. 2. = de unge: adolescentes; juvenes; juventus; u-n skall visa ålderdomen aktning adolescentis est majores natu revereri; tanklös, lättsinnig u. stulti, petulantes, protervi adolescentes; u-ns fel vitia juventutis.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!