Beträffa: pertinere, attinere, spectare ad alqm l. alqd; hvad din bror b-r, har jag sagt min mening l. har han i läglig tid kommit undan quod attinet, pertinet ad fratrem tuum l. de fratre tuo quid mihi videretur, jam dixi; frater quidem tuus opportune evasit; hvad det b-r att se Beträffande; (jfr Angå, till hvilket beträffa är ett synonym, men med inskränktare, blott objektiv betydelse; man kan t. ex. ej säga: det beträffar dig icke = dermed har du ej att sköta; närmare motsvaras beträffa af röra).

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!