Betro: credere, concredere, committere, mutuum dare alicui alqd; mandare alicui (negotium, munus); = lemna i förvar hos ngn: deponere apud alqm alqd; b-dt gods depositum; fiducia; res fiduciaria; (jfr Anförtro).

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!