Behöfva: egere re, rei (gen.); indigere rei, re; non posse carere; – icke b. facile carere, supersedere; – quaerere, desiderare, requirere alqd (= kräfva, fordra); b. ngn auxilio, opera alicujus egere; – behöfvas: opus esse (alicui opus est re l. res); desiderari, requiri; (b. ngt) till, för ngt ad rem, ad vitam degendam l. sustentandam; b. att – opus est; nu b-s att skynda (skyndsamhet) properato opus est; han b-r arbete för att kunna uppehålla sig laborare ei opus est, ut vitam sustentet; nisi labore assiduo vitam sustentare non potest; – stundom är behöfva med en negation l. i fråga = må l. skola: du b-r ej tro noli credere l. non est, quod credas; du b-r ej göra dig besvär non est, quod operam impendas; hvad b-r jag uppräkna flere fall quid plura enumerem?; – han gjorde sig mera besvär, än han hade behöft plus suscepit laboris, quam opus fuit (satis fuit); jag b-r ej mer för att vara lycklig nihil jam requiro, ut sim beatus; nihil deest ad felicitatem meam l. felicitati meae.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!