Jagt:

  1. 1. ss. handling: venatio; venatus; venatura; insectatio, agitatio (hostium); fördrifva tiden med j. venatu tempus transigere; fågeljagt aucupium; gå, vara på j. venari, venatum ire; in venatione esse; aucupari (gå på fågeljagt); j. efter qvickheter, folkgunst, penningar dictorum, aurae popularis, numorum captatio; gå på j. efter folkgunst auram popularem captare; anställa j. på agitare, insectari (feras, piratas); arrendera j-n (jagträtt, jagtmark) jus venandi emere l. conducere.
  2. 2. = villebråd: venatus; aucupium; (ferae, aves captae).
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!