Jag: ego (mei, mihi, me; ss. subjekt blott utsatt då, när starkare tonvigt faller derpå); jag sjelf ipse; egomet ipse (memet ipsum o. d.); egomet; jag för min del equidem (jfr Lat. Lex.); jag med et ipse; et ego; det är jag ego sum; här är jag en ego; ngns andra jag alter idem (C.); mitt andra jag alter ego (quidam); i allt se på, hänföra allt till sitt eget (lilla, kära) jag ad semetipsum referre omnia.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!