Inverkan (pl. inverkningar): vis, momentum (i förbindelse med habere o. d. verb; jfr Inflytande, Inflytelse, Intryck); vara utsatt för nattluftens i. ad nocturnas auras (vim nocturnae aurae) expositum l. apertum esse; hafva en nyttig, skadlig i. på ngt ad rem utile, perniciosum esse; rei nocere, prodesse.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!