Inviga:

  1. 1. med sakligt objekt: sacrare, consecrare, dedicare (templum, aram, statuam deo); inaugurare (= medels fågelskådning utstaka gränserne för det heliga och profana – i. fana, sacella).
  2. 2. med personligt objekt:
    1. a. i. till ett embete: inaugurare (flaminem).
    2. b. i mysterier: initiare (mysteriis).
    3. c. i hemligheter, i ett förtroende: imbuere alqm alqa re, conscientiā alicujus rei; in conscientiam rei admittere, asciscere alqm; tradere, committere alqd alicui.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!