Inverka:

  1. 1. på en person: alqo modo afficere alqm (= stämma; t. ex. i. nedslående tristitiā afficere alqm; frangere alqm, animum alicujus; i. lifvande, uppmuntrande hilaritate afficere alqm; animum alicujus confirmare, erigere, animum addere alicui); movere (= utöfva inflytande på ngn; consilio, auctoritate, exemplo, medels råd, föredöme, exempel i. på ngn); helsosamt, fördelaktigt i. på ngn i moraliskt hänseende ad alicujus mores emendandos, conformandos multum valere, adjuvare; regere (= leda, bestämma ngn).
  2. 2. i. på en sak: vim afferre, habere, (alqd, multum) valere ad rem (gerendam, efficiendam, commutandam); momentum facere in re, m. habere ad rem (i. på utgången af en sak ad eventum rei multum valere auctoritate; intet kan i. på mitt beslut nulla ego re movebor, flectar).
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!