Lewis & Short

aurŭla, ae, f. dim. [aura], a gentle breeze; trop. (in eccl. Lat.): famae aurula, a puff of fame, Tert. Anim. 28 (an imitation of Vergil’s tenuis famae aura, A. 7, 646): Graecarum litterarum, a whiff of, Hier. Ep. 34.