Lewis & Short

Cŭpencus, i, m., a priest of the Sabines, Verg. A. 12, 539; Sil. 4, 537; cf.: sane sciendum, cupencum Sabinorum linguā sacerdotem vocari, Serv. ad Verg. l. l.; esp., a priest of Hercules, Gloss. ap. Serv. l. l.