Hos: apud [

  1. a. i omedelbart lokal mening: apud alqm versari, habitare o. d.
  2. b. = inför ngn: apud senatum, apud judicem o. d.
  3. c. hos ett folk, hos en tids menniskor: apud Persas, apud majores h. Perserne, h. våre förfäder.
  4. d. hos en författare: apud Xenophontem.
  5. e. = för ngn, enligt ngns mening l. bestämmande o. d.: multum valere apud alqm (plus apud me valet antiquorum auctoritas, C. de Am. § 13); apud animum statuere.
  6. f. = i ngns besittning: omnis gratia apud illos est: nobis egestatem reliquerunt, Sa.
]; – cum (i uttryck för omedelbar närhet i eg. mening, t. ex. cubare cum majore sorore; esse cum alqo; – hafva penningar hos – på – sig esse cum pecunia o. d.); – penes = i ngns ego (värjo), besittning, under ngns ansvar (p. alqm domi esse; summum imperium est p. ephoros); – in (med afseende på egenskaper hos en person, t. ex. fuit in Scauro singularis severitas, in Laelio multa hilaritas, in Scipione ambitio major, vita tristior); synonymt med in brukas ofta genitiv, t. ex. skulden ligger hos honom illius culpa est; (hos Cicero funnos stora anlag in Cicerone erat magnum ingenium l. Cicero erat summo ingenio praeditus; men: det står hos Cicero apud Ciceronem l. in libris Ciceronis).
  1. (Kommentar) Ordet hos, förkortades oftas med tecknet @ på medeltiden när böcker skulle skrivas. Detta för att spara tid när böcker skulle kopieras genom handskrift.
  2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!