År:

  1. 1. i allm.: annus; ett, två, tre års tid anni l. annuum spatium l. tempus, biennium, triennium o. s. v.; i år hoc anno; å-ts gröda hornae fruges; å-ts tider anni tempora; i början, slutet af å-t ineunte, vergente anno; principio, fine anni; hvarje år quotannis; för, med hvarje år in singulos annos, in annos; hvart sjette år sexto quoque anno; uppskjuta till å-t, till följande år in annum differre (nec dulcia differ in annum, Hor.); det händer ej på år och dag non semel in anno, vix singulis annis semel fieri solet; jag har ej sett honom på år och dag annus est, cum eum nunquam video; hela å-t om (per) totum annum; dröja ett år någonstädes annum commorari alicubi; två, tre o. s. v. år gammal bimus, trimus, quadrimus; sextio års man (homo) sexagenarius; ett minnesvärdt, olyckligt år annus memorabilis, funestus; under å-ns lopp labentibus, volventibus annis; å-n gå cedunt, labuntur anni.
  2. 2. ngns år, ålder: anni; aetas; tung af år gravis annis; de första å-n primi anni; prima, iniens aetas; dö i unga år ineunte aetate, adolescentem mori; en man i sina bästa år homo integrae aetatis, aetate florens; dö i sina bästa år in ipso aetatis flore intercipi; på sina sista år extremis annis; extrema aetate; vara på sitt 10:de år annum decimum agere; till å-n kommen aetate provectus; magno natu; bära sina år väl aetatem (onus aetatis) bene ferre; för sina år pro aetate; pro modo aetatis; hafva å-n inne justa aetate esse; satis multos annos habere; fylla år annum superare, implere.
  1. (Kommentar) "Gott nytt år": Annum novum felicem! Annum novum faustum felicem! Annum novum faustum felicem fortunatumque! (Alla tre är lyckönskningar av olika längd.)
  2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!