Vinna:

  1. 1. = segra, vara l. blifva den vinnande: vincere; valere; superiorem discedere; (lif och död de stredo – men) lifvet vann vicit, valuit vita; v. på ngn vincere alqm; v. på en jemförelse in comparatione l. cum alqo comparatum vincere, meliorem videri.
  2. 2. = göra vinst: lucrum facere; lucrari; v. på ngt ex alqa re lucrum capere, facere.
  3. 3. = tillvinna, förvärfva sig, få: obtinere; adipisci; (lucrari); consequi; assequi; auferre; parare, comparare; sibi conciliare; v. seger vincere; victoriam obtinere, reportare, auferre; v. en process causam vincere, obtinere; judicium vincere; rem obtinere; v. tid tempori parcere; tempus ducere; v. försprång spatium praecipere; alqm praecurrere; v. sin önskan optatum impetrare; v. hjertan animos sibi conciliare; animos capere; söka att v. gunst gratiam captare; v. för sig sibi conciliare, adjungere; ad suas rationes l. utilitates adjungere; ad suas partes perducere alqm; v. ett ändamål id, quod vult l. spectat, ad quod contendit, consequi, assequi (C. Ep. ad Fam. IX. 26); eo, quo vult, potiri; eo, quo vult l. intendit, pervenire; intet v. nihil assequi; nihil proficere (saxum trudit sudando neque proficit hilum, poēt. ap. C.); nihil efficere, nihil agere (= intet uträtta).
  1. (Kommentar) Under 3 sätter Sven Lundström "obtinere" inom parentes.
  2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!