Blott, adv.:

 1. 1. i allm.: solum, tantum, tantummodo, äfven, liksom adj. blott (2), med solus: det fanns b. 100, som kunde kallas fäder centum soli erant, qui patres appellari possent (L.).
 2. 2. särsk.:
  1. a. vid bestämda angifvelser af tal: omnino (= öfver hufvud): tres o. dies (C., Cs.).
  2. b. vid uttryck för ungdom: admodum (puer, adolescens, b. barn).
  3. c. = intet annat än: nihilnisi, nihilpraeter, nihilquam: nihil facit nisi queritur (C.); nihil aliud quam bellum comparavit (N.); praeter honestum nihil est expetendum (b. det sedliga är eftersträfvansvärdt, C. de Off. III. § 33; nihil utile, quod non honestum b. det sedliga är nyttigt, ibdm § 20).
  4. d. vid imperativer l. andra uppmanande uttryck: modo, tantum (tantummodo): tu modo nascenti puerocasta fave Lucina; velis tantummodo (du behöfver blott vilja).
  5. e. blott att = med undantag deraf att –: nisi quod; nisi: cum eo mihi sunt communia omnia, nisi quod de philosophia dissentimus (C.; Sa. Jug. 95).
  6. f. blott, blott att = om blott, med förbehåll att –: si modo; modo, dum, dum modo (ne) med konj. (ego ista studia non improbo, modo moderata sint).
 1. (Kommentar) Under 2 c, istället för "nihil - quam", läs "nihil aliud - quam (nisi)".
 2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!