Slapphet: laxitas (i eg. men.); mollitia (vekhet; löshet; i moralisk mening: löslighet, veklighet); languor (matthet; svaghet); dissolutio (C.); ignavia (lätja, håglöshet); socordia (liknöjdhet); negligentia (vårdslöshet); nimia indulgentia (efterlåtenhet); levitas (ytlighet, löslighet i åsigter); styrelsens s. imperii l. imperantium socordia; sedlig s. soluti, dissoluti mores; morum, disciplinae, vivendi mollitia l. levitas; åsigternas s. sentiendi, sententiarum levitas, mollitia.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!