Slarfva, v.: negligenter, solute agere alqd, versari in alqa re (s. med ngt); negligere alqd; s. bort ngt per negligentiam amittere, perdere alqd; s. ngt ifrån sig negligenter agere, gerere, administrare, facere alqd.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!