Slappt:

  1. 1. eg.: laxe; remisse; molliter.
  2. 2. = matt: languide (moveri; loqui).
  3. 3. = efterlåtet, liknöjdt, lätjefullt: remisse; molliter; solute; dissolute; ignave; negligenter; sköta sina göromål s. negotia solute, negligenter gerere, administrare, (frigide ministrare, Hor.); upprätthålla tukten s. disciplinam nimis remisse l. negligenter regere.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!