Motvilja: invitus, aversus, iniquus animus; odium; göra ngt med m. invitum, iniquo animo (mots. haud invitum, haud cunctanter) facere alqd; hafva m. för ngt abhorrere ab alqa re (vanl. med animus l. voluntas ss. subjekt), odisse alqd l. alqm; refugere ab alqa re.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!