Motvigt:

  1. 1. eg.: sacōma (= motvigt på en enarmad våg); libramentum, aequipondium (i allm. = det hvarmed jemnvigt åstadkommes); utgöra, tjena till m. mot ngt compensare alqd.
  2. 2. oeg.: (temperamentum); utgöra m. mot ngt compensare alqd (gloriā compensatur labor, C.); parem esse alicui rei; folktribunatet skulle vara en m. mot embetsmännens myndighet tribunatus inventus l. comparatus est ad vim (nimiam) magistratuum temperandam l. quo tanquam salubri temperamento (C. de Legg. III. § 24) potentia magistratuum minueretur l. consulibus oppositi sunt tribuni (C. de Rep. II. § 63).
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!