Motsvara: respondere, i yttre l. inre mening (till begreppet; contra elata mari respondet Gnosia tellus; illa seges demum votis respondet avari agricolae, Vg.; – verba verbis quasi demensa pariter respondent, C.); pro, ex alqa re esse, fieri o. dyl. (pro dignitate cuique tribuitur – lönen m-r hvars och ens förtjenst; utgången m-r ngns önskan l. förhoppning – ex sententia alicui l. alicujus evenit, procedit res, eventus rei procedit, C. de Or. I. § 123); (äfven kunna i allmänhet komparativa satsförbindelser användas, t. ex.: ut quisque maxime opis indigeat, ita ei potissimum opitulemur – beredvilligheten att hjelpa må m. hvars och ens behof – jfr de Off. I. § 49. 50).

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!