Motsvarighet: par ratio (i grad, storhet o. d.); similitudo (= qvalitativ likhet); m. emellan inkomst och utgift par ratio acceptorum et datorum; m. ege rum mellan skuld och straff culpae par poena sit l. pro culpa cujusque poena tribuatur.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!