Minskning:

  1. 1. i abstr. men.: imminutio, deminutio; göra ngn, ingen m. i ngt alqd, nihil deminuere de alqa re; lida, få vidkännas m. i ngt privari alqa re (parte alicujus rei).
  2. 2. = det som afgår, borttages: decessio, -us; id quod demitur, detrahitur; m-n utgör tre marker trium librarum decessio (facta) est; de summa decesserunt (Ter.), detractae, deductae sunt tres librae.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!