Minut:

  1. 1. = sexagesima pars horae; momentum, punctum temporis; jag skall på m-n vara der mox, statim adero; dröja en m. paululum morari; uret går rätt på m-n punctum temporis non aberrat (a vero).
  2. 2. = småparti af varor: sälja, handla i m. minute, minutim, minutatim divendere.
  1. (Kommentar) I nylatinet används oftast "minutum -i n" för tidsenheten.
  2. (Kommentar) Ibland även scrupulum -i n.
  3. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!