Minst, adv.:

  1. 1. = i minsta grad: minime; allra m. omnium minime.
  2. 2. = till minsta värde: minimi (facere alqd).
  3. 3. = till det minsta: minimum (tria milia militum).
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!