Jul: bruma (= midvinter; årets kortaste dagar); ss. kyrkofest: festum natale Christi; natalicia Christi; vid j-n sub brumam (Hor.); exeunte, vergente Decembri.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!