Ju, komparativ konjunktion: (= i samma mon som, motsvarande desto): quo, quanto (med komparativ: quo rarius, eo praeclarius; quanto quis – någon, man – callidior, tanto suspectior est, detracta opinione probitatis, C.); ut [med superlativ, motsvarande ita: ut quisque maxime – ju bättre man – perspicit, quid in re quaque verissimum sit, (ita quisque prudentissimus rite haberi solet)]; stundom – i synnerhet i satser, hvilka närma sig till ordspråk – brukas ju äfven i hufvudsatsen, alltså ss. komparativt adverb: ju förr, ju hellre quo prius, eo melius; (melius aequius, C. de Off. III.).

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!