Jordisk: (i motsats till himmelsk, andlig): terrestris (res t-es et caelestes, C.; o mi t. Juppiter, salve, Pt.); terrenus (corpus terreno principiorum genere confectum est, C.); mortalis (vita); humanus (res humanae = de j-a tingen, det timliga); (vanus); det j-a lifvet haec vita; j-a fröjder och bekymmer hujus (mortalis) vitae gaudia et curae; ett j-t sinne harum rerum vanitate occupatus, in terram demersus animus.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!