Kraftigt: fortiter (dicere, caedere); graviter (movere animos); känna sig k. manad l. uppfordrad magnopere sibi enitendum putare, ut –; k. bidraga multum valere.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!