Kraf:

  1. 1. = att kräfva penningar: postulatio; flagitatio; tillfredsställa ngns k. flagitanti satis facere; få sitt k. godtgjordt satis accipere; (alicui satis fit); undgå sina fordringsegares k. flagitatores effugere.
  2. 2. i allm. = fordran, fordringar (persons l. förhållandens): postulatum, postulatio; desiderium (ire ad cenam, ut d-ia naturae satiet, expleat, C. de Fin. II. 25); gifva efter l. vika för omständigheternas k. temporibus servire, cedere; necessitati cedere; (naturae parēre); inse, hafva blick för tidens k. quid tempus l. tempora postulent, flagitent, poscant, videre; ställa det k. på ngn, att – ab alqo postulare, flagitare, ut faciat alqd.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!