Kraftig:

  1. 1. i fysisk men.: valens, robustus (bestia, homo); fortis (k. och rask – f. juvenis, vir); firmus (= fast, bastant); validus; k. kropp, k-a lemmar corpus robustum, firma membra; k. föda cibus firmus, almus; k. ålder aetas vigens, integra; k-t slag ictus validus; k. röst vox fortis, magna.
  2. 2. i andlig (personlig) mening: fortis (vir); acer (= energisk, spänstig); k. karakter, vilja firmitas, constantia, virtus animi; firma voluntas.
  3. 3. = verksam, verkande: efficax (remedium); fortis; praesens.
  4. 4. om abstr. subjekt: k-t tal oratio (verba) fortis, vehemens, gravis; k. sång carmen forte (Hor.), grave; k-t bevis firmum argumentum; k. hjelp praesens auxilium; hafva (åstadkomma) en k. verkan multum efficere, valere.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!