Kraft:

 1. I. i abstr. mening (= styrka, verkande l. verksam förmåga):
  1. 1. i allm. och i fysisk mening: vis, vires (i denna mening blott hos lefvande subjekt); vigor (= lifskraft, liflighet); robur (fasthet, kärnfasthet); k. att gå, göra motstånd o. s. v. vis, facultas eundi, resistendi; hafva k-r vires habere (tantas, quantas taurus); viribus valere; sakna k-r viribus carere; parum, non satis valere viribus; k-na svika ngn vires deficiunt alqm; (vires desunt alicui); återfå sina k-r vires recipere, recuperare, colligere; convalescere (efter sjukdom); vara i sin fulla k. viribus et aetate vigere, multum valere; integris viribus (integra aetate) esse; med k. magna, summa vi; af alla k-r omnibus l. totis viribus; omni vi; anstränga alla sina k-r omnes vires l. nervos intendere; omnibus viribus l. nervis contendere; trotsa på sina k-r viribus fidere; virium fiduciā ferocem esse; förslösa sina k-r på ngt vires profundere in rem; det öfverstiger mina k-r non est mearum virium (l. meum); non tantum valeo viribus (ut hoc possim efficere); supra modum mearum virium est; med förenade k-r göra ngt simul, junctā operā contendere; med egna k-r, af egen k. suis viribus; suo Marte; per se; sua sponte; i känslan af sin k. (quum viribus se valere sentiret); viribus fretus.
  2. 2. andlig k.: vis (animi, ingenii); virtus (animi); k. i föredrag, ss. talare vis dicendi; snilles k. vis magni, excellentis ingenii; inlägga k. i sitt föredrag magna vi dicere; vim addere verbis; sedlig k. virtus; karakterens k. morum firmitas (robur), constantia.
  3. 3. = tillgångar (resurser – enskildes l. samhällens): copiae; opes; facultates; (vires, Hor., L.); efter måttet af sina k-r quantum patiuntur copiae; pro copiis, facultatibus; med hela sitt rikes k-r totius imperii opibus; (certatum totis concussi viribus orbis, Lucr.); öfver sina k-r supra facultates (gloria quem supra vires et vestit et ungit, Hor.); öfverskatta sina k-r inani virium l. opum fiducia efferri.
  4. 4. k. hos abstrakta subjekt = giltighet, inflytande: vis; auctoritas; hafva gällande, laga k. valere; ratum esse; träda i k., vinna laga k. valere, legis auctoritatem habere incipere; förlora sin k. vim amittere; rescindi; valere desinere; tolli; antiquari; obsolescere; betaga ngt dess k. infirmare; rescindere; valere vetare; nämna ngt till den k. och verkan det kan hafva dicere alqd, si forte fieri potest, ut –; si quid verba sua possint l. valeant (si quid mea carmina possunt, Vg.).
  5. 5. särskildt: i k. af ex; pro (ex lege, pro imperio); i k. af sin rätt jure suo.
 2. II. i individuel mening = särskild förmögenhet hos ett väsende: vis (quid? illa vis quanta est, quae investigat occulta, quae inventiodicitur?, C. Tusc. I. § 61); virtus; potestas (naturae, herbarum, plumbi).
 1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!