Lewis & Short

corysidia, ae, f., another name of the plant Minyas, Plin. 24, 17, 100, § 157 (corinthia, Sillig).