Endast, adj. (sällsynt superlativ af Ende): unicus.

  1. (Kommentera) Kommentera

Endast, adv.: solum, modo, tantum, tantummodo.

  1. (Kommentar) Se också Blott.
  2. (Kommentera) Kommentera

Endast, konj.: dum, modo, dummodo; e. icke modo, dum, dummodo ne (oderint, dum metuant; ne impediant divitiae, quominus quis juvetur, modo ne adjuvent).

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!