Hygglig:

  1. 1. liberalis (i yttre så väl som i inre mening, till utseende l. inre – moralisk – beskaffenhet; l. species, mores); humanus (= human; artig); honestus (ädel; anständig, honnett); politus (= hyfsad); elegans, urbanus (som har l. röjer sällskapsvett); lepidus, venustus, bellus (= nätt, täck, fin); suavis, jucundus (angenäm, treflig); – h. karl homo liberalis, politus, elegans; h-t folk homines honesti, honestiores; h-t utseende facies liberalis, honesta; h. familj domus honesta, liberalis; h. flicka (= vacker, täck) puella lepida, venusta; h. flicka (= anständig flicka) puella honesta; h. värd hospes humanus, commodus, jucundus; hvilken h. man o hominem suavem, jucundum; röna ett h-t bemötande humane, liberaliter accipi, tractari; se h. ut liberali specie l. facie, non indecora specie esse.
  2. 2. i ironisk mening: honestus; egregius; h-a vitnen testes egregios! (C.).
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!