Hyfsning:

  1. 1. som företages med ngt: expolitio, perpolitio, cultus (sermonis, morum).
  2. 2. som finnes hos ngn l. ngt:
    1. a. persons h.: humanitas (inre, personlig); urbanitas, munditiae; cultus vitae humanus; mores politi (yttre h.); förvärfva sig en viss yttre h. munditias, mores (consuetudinem) politorum hominum quodammodo imitari; sörja för ngns h. mores alicujus expolire, perpolire; operam dare, ut aliquis excolatur, alicujus mores expoliantur, excolantur; sakna h. humanitatis (l. urbanitatis) expertem esse.
    2. b. språkets, stilens h.: cultus, elegantia (sermonis, orationis); gifva h. åt språket orationem excolere, perpolire.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!