Humör: natura, mores (= lynne ss. stadig beskaffenhet); animus (stämning); kinkigt, dystert h. difficilis, tristis natura, morosa natura; det beror på h-t för dagen refert, quomodo quoque die sit animo affectus; vara vid godt h. hilarem, jucundum, laetum esse; mista sitt goda h. stomachari; taga h. öfver ngt stomachari alqa re; aegre, inique ferre, non ferre alqd; indignari alqa re; vara vid dåligt h., icke vara vid h. tristem, subiratum esse; maestum esse; styra sitt h. animo imperare, animum regere; sibi temperare (jfr Lynne).

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!