Humor: lepos, festivitas, [in jocando lepos, C. de Or. I. § 27; lepos quidam facetiaeque, l. c. § 13, II. 219, i hvilken sammanställning lepos är det, som på sistnämnda ställe kallas perpetua festivitas (§ 218 cavillatio) i. e. genus facetiarum aequabiliter in omni sermone fusum, i motsats till dicacitas i. e. genus facetiarum peracutum et breve (= qvicka, satiriska infall); jfr dock ibdm § 220].

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!