Använda:

  1. 1. i allm.: a. till, för, på = begagna till, nedlägga på ngt l. absolut bruka: adhibere alqd ad alqd (ad res considerandas tempus et diligentiam; alqm ad res majores) l. alicui rei; äfven absolut: severitatem, cautionem a.; multum a. alqd; – blott relativt l. med bestämning för ändamålet brukas: ponere, collocare, consumere alqd (operam, tempus, studium in re) och conferre (curam, operam in rem, ad rem, på ngt, för ett ändamål); äfven convertere (t. ex. in suam rem – för sina intressen – aliena); – vanl. absolut: uti = göra bruk af ngt, som man eger (tempore recte; viribus a natura datis; valeat possessor oportet, si comportatis rebus bene cogitat uti, Hor.; allt beror på huru saken användes refert, quomodo utare; ista perinde sunt, ut utare); a. sina kunskaper scientiam, cognitionem ad usum, ad usum vitae conferre, accommodare; a. sitt inflytande för ngn pro alqo laborare; quidquid possit, ad alicujus tempus, causam, utilitatem conferre; jfr Handtera (arma, tela).
  2. 2. a. ett yttrande på ngt transferre; detta kan a-s på många hoc ad (in) multos transferri potest, pertinet; latissime patet.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!