Godta sig: (cupide) frui, perfrui alqa re (af ngt), quasi helluari alqa re.

  1. (Kommentar) godtagbar saknas
  2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!