Förtviflad:

  1. 1. om personer:
    1. a. = misströstande: vara f. desperare, spem abjecisse o. s. v., se Förtvifla.
    2. b. = ytterst ledsen öfver ngt: afflictus, maestissimus; jag är f. öfver att ej kunna l. hafva kunnat hjelpa honom vehementer doleo me ei succurrere non posse l. potuisse.
  2. 2. om personer l. saker = som röjer förtviflan l. likgiltighet för egen välfärd och följderna af en sak: perditus (aleo; audacia); praeceps (homo; alea spelsjuka); amens, caecus (furor, cupiditas); ett f-dt beslut consilium praeceps, summae temeritatis l. amentiae; göra ett f-dt motstånd summa vi resistere; caeco Marte resistere (Vg.).
  3. 3. om saker = hvarom intet hopp finnes (hopplös): desperatus, (desperandus); afflictus, perditus; hans belägenhet är f. ejus res desperatae, afflictae, perditae sunt; nihil jam habet, quod speret; ejus salus desperanda est.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!