Förtryta [ordet är liksom mera personligt (egoistiskt) än förarga, förarga sig l. förtrytelse, förtrytsam]:

  1. 1. med sakligt subjekt eller impersonelt: saken f-r mig l. det f-r mig, att detta skett doleo alqa re, indignor alqd esse; aegre, inique, moleste fero alqd; piget me alicujus rei; hans välgång f-r mig ejus secundis rebus doleo l. invideo; det f-r mig, att jag skall hafva förbisett detta piget me hanc rem praetermisisse; låt icke det f. dig, att det går de onde väl noli dolere improborum secundis rebus; icke låta ngt arbete f. sig nullum laborem recusare.
  2. 2. f. på ngt (om personer): invidere alicui rei.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!