Förtrytelse: indignatio; dolor; stomachus; ira; känna f. öfver ngt dolere, stomachari alqa re, indignari alqd esse; betagas, hänföras af f. indignatione moveri, efferri; lägga band på sin f. indignationi, irae moderari, temperare.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!