Förhärda: durare; f. sitt hjerta, sinne mot ngt ad alqd durare, indurare animum, obdurescere ad alqd (ad dolorem, C.; ad plagas durare, Qu.).

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!