Anblick:

  1. 1. subjektivt = åsyn af ngt: aspectus, visus, species; vid förste a-n primo aspectu, prima specie.
  2. 2. obj., den anblick något företer l. erbjuder: spectaculum; aspectus (miserabilis; ipso a-u sui miserationem injicere, C.); visus (v-um habere – förete – illustrem et insignem, C.); species horribilis; erbjuda en sorglig a. triste spectaculum praebere, tristi aspectu esse, ad a-tum tristem esse; fasa för dödens, fiendens a. mortem impendentem (mortis conspectum), hostem repente l. improviso conspectum perhorrescere; du skulle ej fördraga a-n deraf non ferres, illa si videres; hvilken a. o speciem pulchram, foedam, miserabilem o. d.
  1. (Kommentar) Vid första anblick, äv. prima fronte.
  2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!